King Edward VI College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Kolem krále Edwarda VI. Je určitá jedinečnost - kvalita, která přitahuje zvědavé a oddanou studenty, která přitahuje zaměstnance k tomu, aby zůstali spíše než aby dál, což nás všechny vyzývá, studenty a zaměstnance, aby naslouchali, spolupracovali a učívali se od každého jiný. Jako budoucí student budete chtít vědět, jaká je tato kvalita. Budete chtít tuto skutečnost měřit ve vztahu k vašim aspiracím a vašim očekáváním ohledně typu vzdělávání po skončení vzdělávání, které vám nejlépe pomohou v tomto dalším kroku vzdělávání a rozvoje. Získáte přehled o této jisté a jedinečné kvalitě, když se podíváte na prospekt.

Chcete-li začít, dovolte mi, abych zkusil stručně zapsat to, co dělá tuto vysokou školu tak zvláštní:

Skvělé studenti

Samozřejmě, že neexistuje žádný "typický" student King Ed, a právě proto jsou naši studenti tak pozoruhodní. Naši studenti jsou různorodí v každém smyslu slova: etnicky, ideologicky i osobně. Oslavujeme tuto rozmanitost, protože vědí, že přispívá k živému společenství, v němž je každý jedinec oceňován. Ano, je to společné - studenti přijdou na tuto školu s touhou po učení a touhou dosáhnout, ať už v učebně, v umělecké výkonnosti, v konkurenčním sportu nebo v debatách na vysokých školách. Naši studenti se rozvíjejí akademicky, tvořivě a osobně a respektují a oceňují vzájemné úspěchy a zároveň se pyšní svým vlastním. Skvělá studenti jsou součástí toho, co dělá tuto vysokou školu tak výraznou.

Skvělý personál

Jako hlavní, obdivuji tvrdou práci, odhodlání a pečlivost personálu Kinga Edse. Je to výsada spolupracovat s takovými výjimečnými kolegy. Jak mohu nejlépe popsat naše učitele? Nadšení o svých subjektech, inspiraci ve třídě a ochotní pomáhat a podporovat studenty na každém kroku, naši učitelé jsou nesrovnatelní. Náš tým specializovaných podpůrných pracovníků umožňuje práci našich učitelů; přátelští, vstřícní a stejně pracní, naši pracovníci ve všech podpůrných funkcích zajistí, že vysoká škola běží hladce a že studenti jsou podporováni všemi možnými způsoby. Skvělý personál je nezbytný pro dokonalost.

Skvělá vysoká škola

Dvě moderní stavby přispívají k našemu stále se zlepšujícímu fyzickému umístění. Nicméně to nejsou budovy, které dělají vysokou školu. To jsou lidé. Vzdělávání by mělo být transformační a u krále Edových, to je. Studenti i zaměstnanci vytvářejí takovou dynamickou, transformující se učební komunitu. Jsou to lidé v King Ed, kteří jsou za úspěchem, který nás řadí mezi jednu z deseti nejlepších vysokých škol na celostátní úrovni. Je to opravdu lidé, kteří dělají tuto školu skvělou.

Etos a hodnoty

Základem všech našich plánů do budoucna je jedna hlavní priorita: blahobyt a pokračující úspěch našich studentů. To je to, co leží v srdci našeho vysokoškolského poslání a hodnot.

Naše poslání

Požádat každého studenta, aby dosáhl osobní a akademické excelence, což vedlo k posílení životních a kariérních příležitostí.

Rovnost a rozmanitost

Vysoká škola se zavázala vytvářet a podporovat inkluzivní vzdělávací komunitu, v níž se oslavuje různorodost, kde jsou zpochybňovány nerovnosti a stereotypy a kde se s lidmi zachází důstojně a respektuje.

Není to jen prázdné prohlášení - posílení rovnosti příležitostí je jádrem prohlášení mise koleje a jeho ethos proniká vysokoškolskými hodnotami.

Místa

Stourbridge

Adresa, 1. řádek
Stourbridge, West Midlands
DY8 1TD Stourbridge, Anglie, Spojené království