Epic Bible College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Filozofie vzdělávání na Epic Bible College je založena na předpokladu, že Bůh je zdrojem veškeré pravdy; že Duch svatý je vůdcem a průvodcem veškeré pravdy; ten člověk, jak je stvořen k obrazu Božímu, může získávat poznání a porozumění duchovním a fyzickým realitám hledáním pravdy. Dále se Bůh zjevil v obecném zjevení prostřednictvím fyzického stvořeného světa a ve zvláštním zjevení prostřednictvím osoby Ježíše Krista a Božího slova, Bible.

Člověk má privilegium usilovat o pravdu a poznání a získat porozumění na základě toho, že bázeň před Bohem je počátkem moudrosti a že porozumění pravdě vede k pravému životu a svobodě (Přísl. 9:10). Člověk je schopen zažít Boha, mít s ním vztah a přiblížit se mu částečně tím, že získá porozumění pro Boží dílo v osobě Ježíše Krista a Boží dílo ve stvořeném vesmíru. Hledání pravdy, poznání a porozumění mimo Boha je však neúplné a nakonec vede k prázdnotě a duchovní smrti.

Místa

Sacramento

Adresa, 1. řádek
Auburn Boulevard,4330
95841 Sacramento, Kalifornie, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Programy