Gateway Technical College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Vzdělání, které poskytuje našim studentům způsob, jak získat dovednosti k naplnění svých snů, a to právě tam, kde jsou dnes a zítra.


To je to, co děláme tady v Gateway Technical College .


Každým rokem poskytuje Gateway silné vzdělání a praktické školení v reálném světě prostřednictvím 65 různých programů, které poskytují základnu pro více než 21 000 studentů, aby získali dovednosti pro novou kariéru - nebo se lépe ve své současné kariéře.

Oceňujeme a sloužíme našim studentům a komunitám z okresu Kenosha, okresu Racine a kraji Walworth prostřednictvím národně uznávaného inovačního přístupu k profesnímu a technickému vzdělávání. Naši studenti uspějí i po braně Gateway, přičemž devět z deseti zaměstnanců hledá zaměstnání do šesti měsíců od ukončení studia a míru spokojenosti studentů téměř 100 procent.


Vysoká škola je vedena správní radou, správou, personálem a fakultou, která se zavázala k dokonalosti a uspokojování potřeb komunity. Od té doby, co se v roce 1911 stala první veletržní školou ve Wisconsinu a ve Spojených státech, je brána považována za modelovou vysokou školu díky rozvoji obchodních partnerství, průmyslovým certifikačním zkouškám a akademickým učebním plánům a skutečnému přístupu k odborné přípravě.

Gateway Technical College spolupracuje s komunitami v okrese Kenosha, v okrese Racine a v okrese Walworth, aby zajistila ekonomický růst a životaschopnost tím, že bude poskytovat vzdělání, školení, vedení a technologické zdroje, aby uspokojily měnící se potřeby studentů, zaměstnavatelů a komunit. Každý rok 70 akademických programů společnosti Gateway poskytuje silné, praktické vzdělávání, které tvoří základ pro 18 000 studentů, kteří splní své kariérní cíle.

Naše vize

Děláme vzdělávací příležitosti, které mění život, skutečnost.


Naše mise

Dodáváme vzdělání zaměřené na průmysl, které je flexibilní, přístupné a cenově dostupné pro naše rozmanité společenství.


Naše hodnoty

V Gateway Technical College hodnotíme:

  • rozmanitost jednotlivců a perspektivy.
  • pozitivní klima pro práci a učení.
  • inovace a riskování.
  • poctivé a etické chování.
  • kvalitě a excelence ve vzdělávání.

Pravidla pro ukončení rady

Tri-krajské společenství těží z cenově dostupného vysokoškolského vzdělávání, které umožňuje obyvatelům rozvíjet znalosti a dovednosti pro podporu rodiny, které přispívají k růstu a udržitelnosti místní ekonomiky za cenu, která odpovídá hodnotě poskytovaných služeb.

  • Studenti prokazují znalosti a dovednosti a sebevědomí, které jsou nezbytné pro zaměstnatelnost, profesní rozvoj, globální perspektivu a celoživotní učení.
  • Firmy těží z dobře vyškolené, vzdělané pracovní síly a přístupu k přizpůsobeným podnikatelským a pracovním silám, které podporují pozitivní obchodní prostředí.
  • Daňoví poplatníci obdrží pozitivní návratnost investic od vlivu společnosti Gateway na místní daňový základ, hodnoty nemovitostí a celkový hospodářský rozvoj, stejně jako příspěvky absolventů do tri-krajské komunity.
  • Rodiny jsou posíleny prosperitou svých absolventů, sníženou nezaměstnaností nebo nezaměstnaností a dostupností místních pracovních míst pro členy rodiny.
  • Vzdělávací partneři, místní, národní a mezinárodní úrovni, připojit své studenty Gateway rozvinutý kariéru Pathways předměty, zařízení a vzdělávací prostředky.

Místa

Kenosha

Adresa, 1. řádek
30th Avenue,3520
53144 Kenosha, Wisconsin, Spojené státy americké

Elkhorn

Adresa, 1. řádek
400 County Road H
53121 Elkhorn, Wisconsin, Spojené státy americké

Racine

Adresa, 1. řádek
1001 S. Main Street
53403 Racine, Wisconsin, Spojené státy americké

Sturtevant

Adresa, 1. řádek
2320 Renaissance Blvd.
53177 Sturtevant, Wisconsin, Spojené státy americké

Walworth

Adresa, 1. řádek
496 McCanna Parkway
53105 Walworth, Wisconsin, Spojené státy americké

Kenosha

Adresa, 1. řádek
Horizon Center
4940 88th Avenue

53144 Kenosha, Wisconsin, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium