Metropolitan Community College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Metropolitan Community College se věnuje poskytování vzdělávacích potřeb komunity. Programy vysoké školy mají pomoci studentům porozumět sobě, společnosti, jejíž jsou součástí, a vesmíru, ve kterém žijí.

Zároveň Metropolitan Community College poskytuje studentům příležitosti k rozvoji pracovních dovedností. Fakulta a administrátoři spolupracují při vytváření prostředí, které stimuluje intelektuální růst a podporuje akademickou svobodu studentů i instruktorů. Cílem nabízených programů je podpořit celoživotní učení.

Zaměstnanci Metropolitan Community College se zavázali poskytovat rovné příležitosti všem osobám bez ohledu na věk, vyznání, rasu nebo pohlaví.

Za účelem splnění této mise správní rada zmocnila kancléře jako výkonného ředitele k provádění jejích zásad. Kancléř spolu s dalšími úředníky okresu zajistí vedení při plnění poslání a cílů okresu.

Místa

Kansas City

Adresa, 1. řádek
Southwest Trafficway,3201
64111 Kansas City, Missouri, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Programy

Diplomovaný specialista aplikovaných věd
Diplomovaný specialista umění
Kurzy