Queensborough Community College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Queensborough Community College se věnuje akademické dokonalosti a důslednosti a poskytování cenově dostupného a vysoce kvalitního vzdělávání předškolním, vysokoškolským a celoživotním studentům. Naše fakulta a zaměstnanci se zavázali k holistickému rozvoji dnešních studentů v pečujícím a rozmanitém prostředí, které je připravuje na úspěch v dynamické pracovní síle. Akademie potvrzuje svou otevřenou přijímací politiku a silnou podporu kritického myšlení, intelektuálního výzkumu, globálního povědomí, občanské odpovědnosti a kulturního a uměleckého uznání.

Formování zkušeností studentů Prostřednictvím pečujícího a různorodého prostředí a závazku k akademické dokonalosti a důslednosti se vysoká škola snaží podporovat kritické myšlení, intelektuální bádání, globální povědomí, občanskou odpovědnost a kulturní a umělecké ocenění.

Místa

Královny

Adresa, 1. řádek
56th Avenue,222-05
11364 Královny, New York, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium