Remington College

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Posláním Remington College je přispívat k veřejnému blahu poskytováním relevantního kariérně zaměřeného vzdělávání navrženého a určeného k tomu, aby pomohlo studentům získat znalosti a rozvíjet dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšný vstup do zvolených kariérních oborů.

Remington College věří, že vzdělaná pracovní síla přispívá k ekonomické a sociální vibraci rozmanitých komunit, ve kterých žijí její studenti, učitelé a zaměstnanci. Aby splnila své poslání, Remington College se zavázala poskytovat pečlivé vzdělávací prostředí, ve kterém je technicky bohaté, intelektuálně stimulující a kvalitní vzdělávání poskytováno specializovanou fakultou a zaměstnanci.

Místa

Online Spojené státy americké

Adresa, 1. řádek
Eastgate Drive,1800
75041 Girlanda, Texas, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium