Western Oklahoma State College

Úvod

Posláním WOSC ( Western Oklahoma State College ) je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání, podporovat úspěch studentů a umožňovat jednotlivcům, aby se stali produktivními členy místních, regionálních a globálních komunit. V návaznosti na naši misi jsou vzdělávací programy a služby společnosti Western navrženy tak, aby pomohly lidem dosáhnout jejich individuálního potenciálu, obohatit jejich život a stát se odpovědnými a produktivními členy společnosti.

Western Oklahoma State College existuje pro studenty. Se svou radou, administrativou, fakultou a zaměstnanci se vysoká škola zavázala k úspěchu studentů, posilování komunity, technologickému rozvoji a interní a externí spolupráci. Potvrzuje rovný přístup ke všem aspektům instituce pro různorodou populaci. Slouží a přistupuje ke všem snahám s nejvyššími standardy etiky a profesionality - závazek k dokonalosti.

Jádrem každého vysokoškolského programu je studium základním studijním plánem všeobecného vzdělávání, základním prvkem, který poskytuje určitou shodnost se vzdělávací zkušeností. Western je nadále hluboce odhodlán vyžadovat rozsáhlé základní osnovy, komplexní a diverzifikovaný přístup ke vzdělávání, který vytváří základy pro osobní, profesní a společenský růst studentů a hledání příležitostí k celoživotnímu učení.

Místa

  • North Main Street,2801, 73521, Altus

Otázky